Lahjoita

Ryhdy lahjoittajaksi

Lahjoittamalla Suomen Syöpäpotilaat ry:lle olet mukana tärkeässä työssä syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Voit auttaa pienelläkin summalla.

Mihin lahjoitusvaroja käytetään

Monet syöpään sairastuneet jäävät melko yksin. Mitä harvinaisemmasta taudista on kyse, sitä vähemmän tietoa ja tukea potilas ja omaiset saavat. Tästä syystä Suomen Syöpäpotilaat ry toteuttaa valtakunnallista potilasverkostotoimintaa.

Yhdistys tuottaa myös potilasopasvalikoimaa, johon kuuluu sekä sairauskohtaisia että hoitoon tai elämänlaatuun liittyviä oppaita. Oppaat ovat potilaille ja heidän läheisilleen maksuttomia.

Lahjoitukset ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehty varainhankintayhteistyö on välttämätöntä yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi nykyisessä laajuudessaan.

 

Tee lahjoitus

Voit lahjoittaa haluamasi summan, joka menee suoraan lahjoitustilille:

Suomen Syöpäpotilaat ry
FI61 5727 1820 0348 40
OKOYFIHH

Kiitos lahjoituksestasi.

 

Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan numero
RA/2019/45

Rahankeräysluvan myöntäjä ja myöntämisajankohta
Poliisihallitus, 15.1.2019

Rahankeräysluvan saaja
Suomen Syöpäpotilaat – Cancerpatienterna i Finland ry

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 15.01.2019 – 31.12.2020  koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen potilasviestintään, vertaistoimintaan sekä sähköisen viestinnän kehittämiseen.

Rahankeräystili
Osuuspankki, FI61 5727 1820 0348 40, OKOYFIHH